Lastesõim Päkapikk, asukohaga Lõime tn 9, tegutseb alates 1962. aastast, kandes algselt  nime Tallinna 31. Lastesõim.

Lastesõimes töötab 4 sõimerühma. Iga rühma kasutuses on kaks ruumi. Laste päevane tegevus (mäng, õppimine, söömine) toimub rühmatoas, lapsed magavad eraldi ruumis, lisaks on riietus- ja tualettruum. Lastesõimel on kaks saali, kus toimuvad laste muusika-ja liikumistegevused, teatrietendused ja peod. Lastesõimel on eakohane, esteetiliselt kaunis õueala. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

VISIOON

Oleme tuntud ja tunnustatud lastesõim Tallinnas – lapsesõbralik päkapikumaja tööka, abivalmis, rõõmsameelse töökollektiiviga

MISSIOON

     Lastesõim Päkapikk on lapsevanemate seas tuntud kui hea maine ja väljakujunenud traditsioonidega, väike, turvaline lastesõim, kus töötajad teevad tööd suure pühendumusega.

PÕHIVÄÄRTUSED

1. Hoolivus - hoolime igast lapsest ning töötajast, oleme üksteise suhtes arvestavad ja toetavad
                        
2. Turvalisus - meie õpi- ja töökeskkond on turvaline ja stabiilne nii seest- kui ka väljastpoolt
                                              
3. Tervis - pöörame tähelepanu laste ja töötajate tervislikule eluviisile

Põhiväärtused avalduvad meie töötajate arusaamades, ootustes, hoiakutes, suhetes ja käitumises.

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018