Arengukava

LASTESÕIM PÄKAPIKK ARENGUKAVA 2019-2024 SIIN
TEGEVUSKAVA 2022-2024

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja
27.02.2019 käskkirjaga nr 1.-2/92


Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018