Ruumide kasutusse andmine
Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkirjaga nr 1-2/319
Lastesõime Päkapikk ruume ei ole kasutusse antud.

Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018