Huvitegevus
Lastesõimes tasulisi huviringe ei ole.

Lapsed laulavad, tantsivad, võimlevad ning tegelevad kunstiga koos oma muusika-ja rühmaõpetajatega.Kodulehekülge haldab:
Rena Lepikult, direktor
pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018